przynęty na bolenia
Gość grzechuce

wody SUMowskie - regulacje

10 postów w tym temacie

temat do zamieszczania regulacji (nie jakichs postow w stylu szczupaka 46 cm moznas z wod sowskich zabrac) zwiazanych z amatorskim polowem na wodach SUMowskich

tresc z Dziennika Urzędowego Województwa Zachodniopomorskiego Nr 27 Poz. 505 ZARZĄDZENIE NR 2 Okręgowego Inspektora Rybołówstwa Morskiego w Szczecinie z dnia 15 kwietnia 2004 r:

§ 2. 1. Ustanawia się wymiary ochronne dla następujących gatunków ryb:

1) bolenia (Aspius aspius L.) 40 cm;

2) jazia (Leuciscus idus L.) 25 cm;

3) leszcza (Abramis brama L.) 40 cm;

4) lina (Tinca tinca L.) 28 cm;

5) łososia (Salmo salar L.) 60 cm;

6) miętusa (Lotta lotta L.) 30 cm;

7) okonia (Perca fluviatilis L.) 17 cm;

8) płoci (Rutilus rutilus L.) 17 cm;

9) pstrąga tęczowego (Oncorhynchus mykiss Walb.) 40 cm;

10) sandacza (Stizostedion lucioperca L.) 45 cm;

11) siei (Coregonus lavaretus L.) 40 cm;

12) storni (Platichthys flesus L.) i gładzicy (Pleuronectes platessa L.) 25 cm;

13) suma (Silurus glanis L.) 70 cm;

14) szczupaka (Esox lucius L.) 45 cm;

15) śledzia (Clupea harengus L.) 16 cm;

16) troci (Salmo trutta L.) 50 cm;

17) węgorza (Anguilla anguilla L.) 40 cm; (na kopii zarzadzenia ktore dzis otrzymalem jest ze zmieniono na 50 cm)

18) wzdręgi (Scardinius erythrophthalmus L.) 17 cm.

§ 3. 1. Ustanawia się okresy ochronne dla następujących gatunków ryb:

1) szczupaka - od 1 marca do 5 maja;

2) sandacza - w ciągu 4 do 6 tygodni w okresie między 5 kwietnia a 25 maja;

3) siei - od 20 października do 15 grudnia;

4) łososia i troci - od 25 września do 15 listopada;

5) suma - od 1 maja do 15 czerwca.

na tej rozpisce ktora otrzymalem jest jeszcze punkt 6: wegorza - od 15 czerwca

pelne zarzadzenie str 98: http://www.szczecin.uw.gov.pl/prawo/du/20041/027-2004.pdf

0

Udostępnij tego posta


Odnośnik do posta
Udostępnij na stronach

Dla przyzwyczajonych do RAPR, może być nieco zaskakujący regulamin obowiązujący na wodach SUM :wink:

Szczególnie wymiar ochronny leszcza i okres ochronny sandacza :wink:

0

Udostępnij tego posta


Odnośnik do posta
Udostępnij na stronach

No właśnie nie bardzo kumam z tym, okresem sandacza

Ps tytuł tematu jest ,ten tego nie bardzo ,kojarzy mi się z regulacja rzeki :lol:

0

Udostępnij tego posta


Odnośnik do posta
Udostępnij na stronach
No właśnie nie bardzo kumam z tym, okresem sandacza
w zależności od warunków atmosferycznych, a raczej chyba prognoz, ustalany co roku i przypadający na rzeczywiste tarło sandacza. W teorii oczywiście :wink:
0

Udostępnij tego posta


Odnośnik do posta
Udostępnij na stronach

dozwolone metody polowu ryb na wodach sumowskich

tresc z ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 9 lipca 2004 r. w sprawie szczegółowego sposobu i warunków prowadzenia połowów w celach sportowo-rekreacyjnych oraz wzorów sportowych zezwoleń połowowych Dz. U. 164 poz. 1725

Na podstawie art. 28 ust. 7 ustawy z dnia 19 lutego 2004 r. o rybołówstwie (Dz. U. Nr 62, poz. 574) zarządza się, co następuje:

§ 1. Połowy w celach sportowo-rekreacyjnych, zwane dalej połowami, są prowadzone przy użyciu wędki lub kuszy.

§ 2. 1. Z zastrzeżeniem ust. 2 i 3, połowy są prowadzone wędką o długości wędziska nie mniejszej niż 30 cm, z przymocowaną do niego linką zakończoną:
1) haczykiem o jednym ostrzu, którego rozwarcie nie przekracza 20 mm, albo
2) haczykiem o nie więcej niż 3 ostrzach rozstawionych w taki sposób, aby nie wykraczały poza obwód koła o średnicy 35 mm, albo
3) sztuczną przynętą z przymocowanymi do niej, w sposób elastyczny, nie więcej niż 2 haczykami o nie więcej niż 3 ostrzach każdy, rozstawionych w taki sposób, aby nie wykraczały poza obwód koła o średnicy 35 mm lub nie przekraczały szerokości przynęty, albo
4) przyponem wyposażonym w haczyk albo sztuczną przynętę, o których mowa w pkt 1-3.
2. Przy prowadzeniu połowów płastug lub śledzi dopuszcza się zakończenie linki, o której mowa
w ust. 1:
1) 2 przyponami, z których każdy jest wyposażony w haczyk o jednym ostrzu, którego rozwarcie nie przekracza 10 mm - przy połowach płastug;
2) 5 przyponami, z których każdy jest wyposażony w haczyk o jednym ostrzu, którego rozwarcie nie przekracza 6 mm - przy połowach śledzi.
3. Przy prowadzeniu połowów dorsza ze statku lub innego urządzenia pływającego dopuszcza się zakończenie linki, o której mowa w ust. 1:
1) sztuczną przynętą z przymocowanym do niej, w sposób elastyczny, haczykiem o nie więcej niż 3 ostrzach rozstawionych w taki sposób, aby nie wykraczały poza obwód koła o średnicy 35 mm lub nie przekraczały szerokości przynęty oraz
2) przyponem zakończonym haczykiem o jednym ostrzu, którego rozwarcie nie przekracza 20 mm, z przymocowaną do niego sztuczną przynętą.

§ 3. Połowy wędką są prowadzone:
1) z brzegu, z wyłączeniem urządzeń nawigacyjnych, mostów i urządzeń wodnych;
2) z lodu, z zachowaniem szczególnych środków ostrożności;
3) ze statku;
4) z innego urządzenia pływającego, dopuszczonego do żeglugi na podstawie przepisów o bezpieczeństwie morskim, zwanego dalej innym urządzeniem pływającym
5) za pomocą nie więcej niż 2 wędek jednocześnie, w przypadku połowów ryb przez wyrzucanie ściąganie sztucznej przynęty, zwanych dalej połowami metodą spinningową - jedną wędką;
6) bez stosowania sztucznego światła do lokalizacji i wabienia ryb;
7) bez stosowania metod kaleczących zewnętrzne powłoki ciała ryb;
w odległości nie mniejszej niż 100 m od granic obwodu ochronnego, w którym obowiązuje zakaz poławiania wszystkich gatunków ryb;
9) w odległości nie mniejszej niż 100 m od oznakowanego kąpieliska.

§ 4. Połowy ze statku lub innego urządzenia pływającego są prowadzone:
1) na godzinę przed wschodem słońca i nie później niż do godziny po zachodzie słońca;
2) poza torami wodnymi;
3) w odległości nie mniejszej niż 100 m od wystawionych w wodzie narzędzi połowowych.

§ 5. Przy prowadzeniu połowów ze statku lub innego urządzenia pływającego dopuszcza się holowanie sztucznej przynęty.

§ 6. Niedopuszczalne jest cumowanie statku lub innego urządzenia pływającego używanego do prowadzenia połowów, do:
1) znaków nawigacyjnych;
2) narzędzi połowowych;
3) bojek, tyczek lub pływaków.


§ 9. Ryby niewymiarowe albo ryby będące pod całkowitą ochroną gatunkową lub wyłowione w ustanowionych dla nich obwodach ochronnych albo okresach ochronnych należy niezwłocznie wypuścić do łowiska.

§ 10. Niedopuszczalne jest pozostawianie narzędzi połowowych bez nadzoru osoby prowadzącej połowy oraz rozdysponowanie wyłowionych ryb przed zakończeniem połowów w danym dniu.

§ 11. Przy zajmowaniu miejsc na łowisku należy zachować następujące odległości:
1) między osobami prowadzącymi połowy nie mniejsze niż:
a) 20 m - przy połowach z brzegu,
50 m - przy połowach z brzegu metodą spinningową,
c) 100 m - przy połowach kuszą;
2) między statkami lub innymi urządzeniami pływającymi, używanymi do prowadzenia połowów, nie mniejsze niż 50 m, z tym że przy połowach metodą spinningową nie mniejsze niż 150 m.

§ 12. Osoba prowadząca połowy jest obowiązana, na każde wezwanie osoby uprawnionej do wykonywania czynności kontrolnych, przedstawić do wglądu sportowe zezwolenie połowowe i dokument potwierdzający tożsamość oraz umożliwić obejrzenie użytych narzędzi połowowych, przynęt i wyłowionych ryb, które powinny znajdować się w stanie umożliwiającym pomiar ich długości całkowitej.

§ 13. Określa się wzory sportowych zezwoleń połowowych dla:
1) osoby fizycznej, stanowiący załącznik nr 1 do rozporządzenia;
2) dla organizatora zawodów sportowych, stanowiący załącznik nr 2 do rozporządzenia;
3) armatora statku, stanowiący załącznik nr 3 do rozporządzenia.

§ 14. Traci moc rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 5 września 2002 r. w sprawie szczegółowego sposobu oraz warunków prowadzenia połowów w celach sportowo rekreacyjnych (Dz. U. Nr 154, poz. 1282 oraz z 2003 r. Nr 8, poz. 99).
§ 15. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 3 dni od dnia ogłoszenia.

pominelem kusze ktora jest dozwolona ktora tez jest dozwolona

pelna tresc dostepna jest tutaj:

http://www.money.pl/d/akty_prawne/pdf/DU/2004/164/DU20041641725.pdf

0

Udostępnij tego posta


Odnośnik do posta
Udostępnij na stronach

hmm nie ma nic napisane że nie można spinningować naturalnymi przynętami ... czyli jak to w końcu jest mozna czy nie można ? chciałbym aby udziela się odnośnie tego pytania osoba która wie w 100% jak to jest ... chciałbym użyć fireball'a z martwą rybką ale nie wiem czy naruszę tym regulamin ...

0

Udostępnij tego posta


Odnośnik do posta
Udostępnij na stronach

Na 100% można, łowie bocznym trokiem z robakiem w Świnoujściu od 15 lat.

0

Udostępnij tego posta


Odnośnik do posta
Udostępnij na stronach

Co jest niezabronione, to jest dozwolone i koniec !!!

0

Udostępnij tego posta


Odnośnik do posta
Udostępnij na stronach

Adoros, regulamin SUM czy PZW to jedno a drugie to ustawy ktore sa prawem nadrzednym. RARP zakazuje takiego czegos ale nie moge sie doszukac w ustawach o amatorskim polowie srodladowym. jesli jest to znajde albo jak ktos ma to niech wkleji.

co do tego ze jak czegos nie ma to jest dozwolone jesli w ustawie jest np. zakaz polowu pionowego to nie ma sensu tworzyc kolejnego punktu w regulaminie bo poza regulacjami SUM czy RARPem PZW, ktore sa nota bene uszczegolowieniem ustawy, wedkarz musi wiedziec co w prawie o polowach srodladowych piszczy. inna kwestia jest intepretacja przepisow jak np. polow wertykalny jest na rynku sprzet, przynety itd i jest zabroniony. istnienie takiego sprzetu czy przynet mozna tlumaczyc ekspansja rodzimych producentow na rynkach europy i swiata gdzie w niektorych krjaach polow wertykalny jest dozwolony i zdobywa rzesze zwolennikow. obejsciem tematu jest trolling przyneta jest ciagnieta za lodzia i co jakis czas podnosza lub opuszczana a to jak zinterpretuje przepis kontrola to jeszcze inna kwestia.

0

Udostępnij tego posta


Odnośnik do posta
Udostępnij na stronach

A jeśli okres ochrony szczupaka kończy się w niedziele ? czy można łowić na wodach sum?

0

Udostępnij tego posta


Odnośnik do posta
Udostępnij na stronach

Żeby dodać komentarz, musisz założyć konto lub zalogować się

Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą dodawać komentarze

Dodaj konto

Załóż nowe konto. To bardzo proste!


Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Posiadasz już konto? Zaloguj się tutaj.


Zaloguj się teraz

Polecamy

Mikado


przewodnicywedkarscy.pl

Dobrywedkarz
Eldorado najtańszy sklep wędkarski w sieci
TOKAREX - super oferta pontonów firm Honda, Bush, Fiord, Kolibri, YRT, CHINEE oraz silniki i akcesoria do nich
Syriusz łodzie wędkarskie
TOKAREX - super oferta pontonów firm Honda, Bush, Fiord, Kolibri, YRT, CHINEE oraz silniki i akcesoria do nich
nanolite

Pontony - TOKAREX - super oferta pontonów firm BUSH, Fiord, YRT i HONDA

Akumulatory żelowe i AGM; Zamów online! do łodzi, jachtów, silników, echosond itp.
www.akumulatory-zelowe.pl


Dodaj link lub baner - >


Partnerzy


Telefony, smartfony, tablety - jaki kupić, jaki wybrać?

Karty Plastikowe

Jak założyć firmę

Jak nie płacić zus

  • Przeglądający

    Brak zarejestrowanych użytkowników, przeglądających tę stronę.